ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ประปาไทเปเยี่ยมการประปานครหลวง เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ไต้หวัน

วันที่ 31 ส.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น คณะผู้แทนจากการประปาประเทศไต้หวัน นำโดย นายสือ เซ้า จิง เลขานุการฝ่ายการค้า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เข้าพบ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างการประปานครหลวง กับ การประปาไทเป ประเทศไต้หวัน โดยได้เรียนเชิญผู้ว่าการไปเยี่ยมชมการประปาไทเป และในอนาคตจะได้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดน้ำสูญเสีย ซึ่งอัตราน้ำสูญเสียของการประปาไทเปอยู่ที่ 5% เท่านั้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125