ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ พร้อมรับมือน้ำท่วมทุกสถานการณ์

วันที่ 30 ส.ค. 2554

          การประปานครหลวง (กปน.) เฝ้าระวังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้วิกฤติพร้อมให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและประชาชนที่ประสบภัย มั่นใจเตรียมสารเคมี และปรับระบบการผลิตน้ำรับมือได้ นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เผยว่า จากสถานการณ์น้ำหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ กปน. ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำแล้ว โดยเฉพาะการเตรียมสำรองสารส้ม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น และคลอรีน สำหรับฆ่าเชื้อโรค ไว้อย่างเต็มที่แล้ว นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติคุณภาพน้ำดิบ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าคลองประปา ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย นายวิสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 น. ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดที่ กปน. รับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตน้ำประปา วัดได้ 2,138 ลูกบาศก์เมตร/วินาที วัดระดับน้ำได้ 1.95 เมตร รทก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ซึ่งสูงกว่า ปี 2553 อัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ 1,404 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำวัดได้ 1.36 เมตร รทก. ซึ่ง กปน. ยังสามารถรับมือได้ เนื่องจากมีแนวป้องกันอยู่ที่ระดับ 3.20 เมตร รทก. อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที กปน. ได้เตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมระดับคันกันน้ำให้สูงขึ้นอีกทันที ซึ่งขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่และรถเคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังประเทศไทยประสบภาวะน้ำท่วมบ่อยครั้ง กปน.จึงได้วางแผนการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรบริเวณแนวคลองประปาและสถานีสูบน้ำดิบสำแล โดยจะก่อสร้างประตูน้ำซึ่งจะช่วยป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย โดยได้เตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 360 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างแล้ว และมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 นี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125