ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงยุคใหม่ เพิ่มบริการประชาชนและหน่วยราชการ

วันที่ 30 ส.ค. 2554

          นายสมชาย คล่องอาสา รองผู้ว่าการ (บริการ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กปน. ได้เปิดให้บริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้น้ำหลายรูปแบบ นอกเหนือจากงานบริการติดตั้งประปาและการขายน้ำที่เป็นภารกิจหลัก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ ที่ต้องการความมั่นใจในบริการที่มีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ ราคายุติธรรม ซึ่งได้แก่งานบริการซ่อมและสำรวจหาท่อรั่วภายใน งานล้างถังพักน้ำภายในบ้านหรืออาคารสำนักงาน งานบริการอ่านมาตรวัดน้ำในอาคารพักอาศัย คอนโดมีเนียมของราชการและเอกชน ซอฟท์แวร์การอ่านมาตรวัดน้ำและออกบิลจัดเก็บค่าน้ำ งานออกแบบและวางท่อประปาในหมู่บ้านจัดสรร ให้บริการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้แบรนด์ของผู้จ้าง โฆษณาหลังใบแจ้งหนี้ค่าน้ำที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเดือนละ 2 ล้านฉบับ ฯลฯ ซึ่งบริการเหล่านี้เป็นงานที่ กปน. มีเชี่ยวชาญในการให้บริการและมีเครื่องมือพร้อมสนับสนุนอยู่แล้ว สนใจขอใช้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 1125

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125