ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 26 ส.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ทำพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Week) เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทำงาน ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125