ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินในการจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2554

วันที่ 24 ส.ค. 2554

          ด้วย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินในการจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2554 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร พร้อมกำหนดจัดสร้างพระคัมภีร์ 2 คัมภีร์ ถวายเป็นมหากุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างพระคัมภีร์จะได้รับอภินันทนาการเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2552 ดังนี้
 
          1. บริจาค 50,000 บาท อภินันทนาการ เหรียญเงิน
 
          2. บริจาค 5,000 บาท อภินันทนาการ เหรียญทองแดงพ่นทราย
 
          3. บริจาค 2,000 บาท อภินันทนาการ เหรียญทองแดง
 
          ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะออกใบอนุโมทนาบัตรแก่ท่านผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี โดยขอให้จัดส่ง กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ภายในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เพื่อจักได้นำส่งให้มูลนิธิฯ ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125