ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง บริจาคเงินให้สถานสงเคราะห์คนพิการฯ

วันที่ 23 ส.ค. 2554

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง (กปน.) ครบรอบ 44 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา นางผานิต ศุภกิจเลขการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง พร้อมพนักงาน นำเงินไปบริจาค ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 113,200 บาท

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125