ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง มอบคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา

วันที่ 23 ส.ค. 2554

           นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง ที่ปรึกษาการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นตัวแทนองค์กร มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ให้แก่โรงเรียนวัดดอนแสลบ และ มอบอุปกรณ์พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องดนตรีไทย และเครื่องกรองน้ำพร้อมตู้ทำน้ำเย็น ให้แก่โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามโครงการ "โรงเรียนในฝัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 44 ปี กปน.
          นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ได้ร่วมกันจัด โครงการ "โรงเรียนในฝัน” ขึ้นนั้น กปน. ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ในปีงบประมาณ 2554-2555 จึงได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอนแสลบ และโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในสิ่งที่โรงเรียนต้องการ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาส เข้าถึงสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์เหมาะสม ช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ สมกับที่เป็นโรงเรียนในฝันของเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125