ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
MOU วิจัยพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดน้ำ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 23 ส.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับ นายสุวี หทัยพันธลักษณ์ ประธานกรรมการบริษัท V.R.Handle จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ประปาคุณภาพส่งออกรายใหญ่ของประเทศ เกี่ยวกับความร่วมมือในการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม ซึ่งจะทำให้ภาพรวมการใช้น้ำลดลง และช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าน้ำด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125