ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะให้กับมูลนิธิคาราบาว

วันที่ 19 ส.ค. 2554

          สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท (สสส.) ได้ดำเนินการติดตั้งพร้อมมอบแท่นน้ำดื่มสาธารณะให้กับมูลนิธิคาราบาว ถนนกรุเทพกรีฑาซอย 8 แยก 6 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 เพื่อใช้ในกิจกรรมสังคมด้านการสงเคราะห์ดูแลเด็ก ด้อยโอกาสในชุมชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125