ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง จัดกิจกรรม Water Ranger สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำ

วันที่ 19 ส.ค. 2554

          นักเรียนชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนยานนาเวศวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม Water Ranger สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำกับการประปานครหลวง (กปน.) ที่นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำและรู้ถึงคุณค่าการอนุรักษ์น้ำแล้ว ยังได้ทัศนศึกษาชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125