ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เปิดรถโมบายรับชำระค่าน้ำ

วันที่ 19 ส.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ทำพิธีเปิดใช้รถเคลื่อนที่รับชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ กรณีชำระค่าน้ำ แม้ไม่มีใบแจ้งหนี้ก็สามารถชำระได้เพียงแจ้งชื่อเท่านั้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125