ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมลงนาม AIT

วันที่ 19 ส.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 606 อาคารสำนักงานใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ผวก. และ Professor Said Irandoust, President of AIT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ระหว่าง กปน. กับ The Asian Institute of Technology (AIT) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการจัดหลักสูตร Professional Masters Program in Water Engineering and Management ระดับปริญญาโทเรื่องเทคโนโลยีและการบริหารจัดการน้ำ มุ่งเน้นความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ทักษะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมืออาชีพ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125