ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง บริการเชิงรุก ยกระดับสู่ความเป็นประปาเพื่อประชาชน

วันที่ 19 ส.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.54 ซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนา การประปานครหลวง (กปน.) ปีที่ 44 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. ได้เปิดแถลงข่าวถึงผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.53-มิ.ย.54) ว่า กปน.ขายน้ำได้ 941.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 54 อากาศแปรปรวน ไม่เป็นไปตามฤดูกาล และหน้าร้อนที่ผ่านมามีฝนตกชุก ทำให้การใช้น้ำประปาลดลง แต่อย่างไรก็ดี กปน. ได้บริหารจัดการ เพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริม เช่น การออกแบบและวางท่อในหมู่บ้านจัดสรร การให้บริการดูแลและปรับปรุงระบบท่อประปาภายใน รับจ้างล้างถังพักน้ำให้กับหน่วยราชการและเอกชน และการขาย KNOW HOW ระบบการผลิตน้ำประปา ฯลฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้มีรายได้ในส่วนนี้มาชดเชยจำนวน 435.4 ล้านบาท
           ภาพรวมปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ำรวม 2,001,735 ราย อัตราน้ำสูญเสีย 25.38% (ปีที่ผ่านมา 26.15 %) มีรายได้ 13,038.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 8,024.6 ล้านบาท คิดเป็นกำไรก่อนหักอัตราแลกเปลี่ยน 5,013.8 ล้านบาท
          ขณะนี้ กปน. อยู่ระหว่างการลงทุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 ด้วยเงินลงทุน 7,494 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำโรงงานผลิตน้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีกวันละ 8 แสนลูกบาศก์เมตร โดยก่อสร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มในสถานีสูบจ่ายน้ำเพื่อบริการน้ำไปสู่ประชาชนด้วยแรงดันที่ไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าไฟ โดยไม่ใช้เครื่องปั๊มน้ำ หรือที่เรียกว่า No pump zone นอกจากนี้ จะก่อสร้างวางท่อประปาอีก 1,000 ก.ม. เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ บริเวณมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง บางบัวทอง บางใหญ่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน เพชรเกษม หนองแขม ราษฎร์บูรณะ และพระประแดง เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำประปาใช้ในปี 2556 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ประชาชน มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้นอีก 1.6 ล้านคน
          ที่ผ่านมา กปน. ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ อาทิ โครงการ "3 จ จอด จ่าย จร” ที่สามารถชำระค่าน้ำประปาโดยไม่ต้องลงจากรถเสร็จภายใน 30 วินาที การติดตั้งประปาใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง การเปิดตัว รถบริการเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนตามชุมชน ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆ เพื่อรับชำระเงิน ค่าน้ำประปา การขอรับบริการต่างๆ และล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสในการรับชำระ ค่าน้ำประปาที่เกินกำหนด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงานประปาสาขา
          ในการดำเนินงานช่วง 3 เดือนก่อนสิ้นงบประมาณ กปน. ได้เร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการเตรียมรับมือจากภัยธรรมชาติจากภาวะน้ำท่วมบริเวณภาคกลาง กปน. ได้เตรียมแผนรองรับป้องกันเหตุ พร้อมก่อแนวคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี และเสริมกำลังคนเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมสารเคมี เช่น สารส้มเพื่อเร่งการตกตะกอนน้ำไว้พร้อมแล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำและคุณภาพน้ำประปา แต่อย่างไร ทั้งนี้ กปน. ได้เตรียมงบประมาณไว้ 360 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเข้าคลองประปาอย่างถาวรและมีกำหนดจากแล้วเสร็จภายในปี 2557 นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125