ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
CALL CENTER การประปานครหลวง ต้อนรับผู้ดูงานจากญี่ปุ่น และจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ส.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง ที่รับผิดชอบงานของ MWA Call Center 1125 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่การประปาโตเกียว (Bureau of waterworks, Tokyo Metropolitan Government ) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชน MWA Call Center 1125
 
          และเมื่อวันที่ 27,28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีมงาน Call Center 1672 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ท่าน ก็ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ดูงานการให้บริการของ Call Center การประปานครหลวง ด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการให้บริการต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125