ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ปี 53 เพิ่มบริการแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ Best Care Service

วันที่ 5 ม.ค. 2553
 
 
 
นายพิชิต ภูพิชญ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1) ในฐานะประธานคณะทำงาน Best Care Service (BCS) เปิดเผยว่าหลังจากเริ่มปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. - พ.ย. 52 ) สำนักงานประปาทั้ง 15 สาขา ได้เข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตามโครงการ BCS แล้ว รวม 21 แห่ง โดยได้สอบถามความต้องการและความพึงพอใจต่อการบริการของ กปน. พร้อมกับเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้น้ำไว้ในระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ เช่น สถานที่ตั้งและปริมาณการใช้น้ำ/วัน วันที่มาตรครบวาระ ขนาดมาตรวัดน้ำ /ท่อ/พิกัด-รูปภาพสถานที่ตั้ง/ชนิด-ความยาวท่อ อายุการใช้งานของท่อประปา ประวัติการล้างถังพักน้ำ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและคำแนะนำต่อลูกค้าในอนาคต และยังเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ในการให้บริการอีกด้วย
 
โดยในปีนี้ กปน. ยังได้เพิ่มการให้บริการโดยพัฒนานำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ (Customer Data Base) มาใช้ร่วมกับระบบแจ้งเตือนผู้ใช้น้ำอัตโนมัติ Customer Alert เพื่อดูแลผู้ใช้น้ำรายใหญ่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เช่น การแจ้งเตือนล่วงหน้าน้ำไม่ไหล ที่ผ่านมา สสม.เป็นสาขานำร่องที่ทดลองใช้งานได้แล้ว โดยได้ทดลองกับลูกค้า BCS ที่อยู่ในพื้นที่ สสม. เช่น ศูนย์การค้ามาบุญครอง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ
 
นอกจากนี้ สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ยังได้ทดสอบระบบ Customer Alert เมื่อวันที่ 24-25 ธ.ค. 52 ที่ผ่านมา โดยได้ทำการแจ้งเตือนน้ำไม่ไหลจากการตัดบรรจบ ให้แก่บริษัทบางจาก จำกัด (มหาชน) ผลการส่งข้อมูลผ่านระบบ Customer Alert ได้รับการตอบกลับจากบริษัทบางจากฯว่าได้รับการแจ้งเตือนจาก กปน.ผ่านทาง E-mail, SMS และ FAX อย่างรวดเร็วและน่าพอใจมาก ทำให้ได้เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้น้ำได้อย่างประสิทธิภาพมาก ทั้งยังเป็นบริการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าอีกด้วย
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125