ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ใช้มาตรพลาสติก แก้ปัญหาถูกขโมย วอนผู้ใช้น้ำเป็นหูเป็นตา แจ้ง 191

วันที่ 11 ส.ค. 2554

           นายสมชาย คล่องอาสา รองผู้ว่าการ (บริการ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ลักขโมยมาตรวัดน้ำของ กปน. ที่ติดตั้งไว้หน้าบ้านประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ) เป็นจำนวนมาก (ช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤศจิกายน 2553) เฉลี่ยเดือนละ 1,500 ราย ซึ่ง กปน.ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท้องที่ ให้ช่วยสอดส่องดูแลกวดขันจับกุมผู้ลักขโมยและกำชับร้านค้าของเก่า โรงหลอมเหล็ก ไม่ให้รับซื้อมาตรที่ถูกขโมย เพราะจะมีความผิดฐานรับซื้อของโจร และมีโทษหนักกว่าผู้ลักขโมยมาตรวัดน้ำ ปรากฏว่าปัจจุบันสถิติยอดมาตรวัดน้ำหายโดยเฉลี่ยระหว่างเดือนธันวาคม 2553-มิถุนายน 2554 ลดลงเหลือเฉลี่ยเดือนละ 1,170 ราย ซึ่ง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการได้มีหนังสือขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ที่สถานีตำรวจในท้องที่ต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
           รองผู้ว่าการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม กปน. ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการใช้มาตรวัดน้ำพลาสติกเพื่อทดแทนมาตรที่หายไป นอกจากนี้ยังมีการใส่ท่อปลอกเหล็กและเทแท่นปูนบริเวณขามาตรเพื่อให้ขโมยได้ยากขึ้น ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ในส่วนของประชาชนผู้ใช้น้ำก็ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลและเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากเห็นพฤติกรรมน่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่โทร. 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125