ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขุดลอกคลองบางหลวงเชียงราก-คลองอ้อม

วันที่ 11 ส.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 11.20 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ พลเอกดุลกฤต รักษ์เผ่า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการขุดลอกคลองตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำคลองบางหลวงเชียงราก-คลองอ้อม ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
          นายเจริญ เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพลำคลองในปัจจุบันบางช่วงตื้นเขินและปกคลุมด้วยวัชพืช ทำให้น้ำในคลองไม่มีการไหลเวียน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถนำน้ำไปใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ กปน. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาขุดลอกคลองดังกล่าว และนำเข้าร่วมเป็น 1 ใน 8 โครงการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา กปน. ได้ร่วมมือกับกรมชลประทาน และ อบต. ในพื้นที่ สำรวจลำคลอง ที่มีความยาวรวมทั้งสิ้น 22 กิโลเมตร และพบว่ามีช่วงที่ต้องดำเนินการพัฒนารวมเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ตั้งแต่ปากคลองบ้านพร้าวถึงบริเวณคลองเชียงรากใหญ่ กปน. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งมีความชำนาญและมีความพร้อมด้านเครื่องจักรขนาดใหญ่ ดำเนินการขุดลอกคูคลองในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งตกแต่งคันคลองอีก 400 เมตร ด้วยวงเงินเกือบ 5 ล้านบาท ระยะเวลา 90 วัน ที่จะส่งผลให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งคลอง สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้มากยิ่งขึ้น และยังทำให้ภูมิทัศน์สวยงามอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125