ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ช่วยกองทัพไทย อ่านมาตร และซ่อมระบบท่อประปา

วันที่ 11 ส.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ พลโท อุดม พูลสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงระบบการบริการอ่านมาตรวัดน้ำและซ่อมระบบท่อประปา ของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย จำนวนกว่า 5,000 ห้อง ใน 8 พื้นที่ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณค่าน้ำประปาให้กับกองทัพ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125