ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. จับมือ รฟม. เดินหน้าปรับปรุงขยายขนาดท่อประปาตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าของคนเมือง

วันที่ 9 เม.ย. 2562

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปรับปรุงระบบท่อประปาตามแนวเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ได้แก่ สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีทอง และสายสีส้ม โดย กปน. ได้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประธานกว่า 25 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ รฟม. ก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมทั้งขยายขนาดท่อประธานในบางช่วง เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ นอกจากประชาชนในย่านดังกล่าวจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ยังได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น

          สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนทุกเส้นทาง โดยงานที่ดำเนินการร่วมกับสายสีเขียว คาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นงานแรก ซึ่งคาดว่าจะจ่ายน้ำได้ในช่วงกลางปี 2562 นี้ ส่วนงานร่วมกับสายอื่น ๆ จะเร่งดำเนินการและทยอยแล้วเสร็จตามลำดับ และหลังจากนั้น กปน. มีแผนการปรับปรุงระบบท่อประปาในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำต่อไป

          นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ซึ่งระหว่างดำเนินการอาจจำเป็นต้องปิดการจราจร รวมทั้งหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วง โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนได้สำรองน้ำและหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125