ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ถวายแท่นน้ำดื่ม และเทน้ำหมักชีวภาพที่วัดพระศรีฯ

วันที่ 9 ส.ค. 2554

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลา 8.00 น. บริเวณหน้าตึกติสสมหาเถระ (อาคารปฏิบัติธรรม) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีถวายแท่นน้ำดื่มจำนวน 1 จุด และ น้ำหมักชีวภาพ ให้แก่วัดพระศรีฯ โดยมี พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีฯเป็นผู้แทนรับมอบ
          นางภารดี ใจสมุทร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางเขน (ผจ.สสข.) ได้กล่ารายงานว่า สสข. ได้จัดทำโครงการ "สสข. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์เพื่อสังคม” (โครงการ 1 สาขา 1 วัด) ให้กับวัดพระศรีฯ ตามนโยบายของ กปน. ที่มุ่งเน้นการให้บริการตอบแทนสังคม ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคม เนื่องจากวัดพระศรีฯได้ให้ความอนุเคราะห์ กปน. มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นการให้เช่าที่ดินตั้งสำนักงาน เป็นต้น ประกอบกับวัดพระศรีฯเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง จึงมีประชาชนมาประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาเป็นจำนวนมาก สสข. จึงได้ติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะ เพิ่มให้อีก 1 จุด จากที่เคยติดตั้งให้เมื่อปีที่แล้วเพื่อให้บริการน้ำที่สะอาดแก่พุทธศาสนิกชน นอกจากนั้นยังได้ถวายน้ำหมักชีวภาพ เพื่อดูแลคุณภาพน้ำ และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ในบริเวณสระน้ำโดยรอบของวัด ตาม โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ที่สอนให้ประชาชนทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น จากนั้น ผู้ว่าการฯ ได้ทำพิธีถวายแท่นน้ำดื่ม น้ำหมักชีวภาพ และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 50 โหล แด่ พระธรรมเจติยาจารย์ โดยท่านได้กล่าวสัมโมทนียคาถา(การกล่าวชื่นชมจากพระสงฆ์) ที่ กปน. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ชีวิตของเราต้องการน้ำมากที่สุด หากขาดน้ำ ชีวิตก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ โดยเฉพาะ กปน. ได้บริการน้ำดื่มที่สะอาดถือเป็นสาธารณกุศล ช่วยให้พุทธศาสนิกชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พร้อมทั้งยังมอบน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในวัด เป็นกุศลเจตนาที่ดี จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่มอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่ศาสนาและสังคมส่วนรวม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125