ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง จัดกิจกรรม “ประปาเพื่อประชาชน” ในห้างสรรพสินค้า

วันที่ 9 ส.ค. 2554

          นางกานดา ภาษีผล ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 79 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 และ วันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 44 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ภายใต้โครงการ "44 ปี ประปาเพื่อประชาชน... มุ่งมั่นเพื่อชาวประชา เทิดหล้าองค์มหาราชินี ”การประปานครหลวงจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการสู่"ประปาเพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมที่ กปน. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ กปน. ได้ยกระดับการให้บริการที่สะดวก และใกล้ชิดประชาชน โดยจัดงานบริการประชาชนในห้างสรรพสินค้า ภายในงานจะมีการจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และบอร์ดความเป็นมาของกิจการประปาไทย สำหรับการจัดกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เปิดคลินิกน้ำสะอาด ประชาสัมพันธ์บริการ Home Care Center และสร้างความเข้าใจเรื่องโครงการ น้ำประปาดื่มได้” สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ โดยเปิดให้บริการระหว่างเวลา 10.00 -16.00 น. เพื่อส่งเสริมการให้บริการในเชิงรุกและสร้างความพอใจในคุณภาพและบริการของกปน. ทั้งนี้ กปน.ได้จัดกิจกรรมประปาพบประชาชนใน 4 พื้นที่ ดังนี้
          - วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ เซ็นทรัลพระราม 3
          - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ เซ็นทรัลบางนา
          - วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
          - วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554 ณ เดอะมอลล์ บางแค
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125