ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. จับมือ กทม. สานต่อกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ปี 2 ขับเคลื่อนการประหยัดน้ำอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 เม.ย. 2562

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปีที่ 2 (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นโครงการที่การประปานครหลวง (กปน.) จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนการประหยัดน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป
 
          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในนโยบาย "CHANGE FOR BETTER เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” ซึ่ง กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน โดยในปี 2562 กปน. จะจัดกิจกรรม ณ หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เขตพื้นที่ละ 4 แห่ง รวม 12 ครั้ง ประกอบด้วย บ้าน คือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักดูแลประชาชนในจังหวัด วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การแนะนำแอปพลิเคชัน MWA onMobile การสาธิตวิธีล้างถังพักน้ำ การแนะนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ การเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำ และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของ กทม. คือการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ชาวกรุงเทพฯ และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของ กปน. เพื่อร่วมรักษาทรัพยากรน้ำให้ถึงลูกหลาน ซึ่งในกรุงเทพฯ มีหน่วยงานสำคัญ ทั้งโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำต่อไป และขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ และประชาชนทุกพื้นที่ร่วมใจกันใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่าอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะในช่วงหน้าร้อน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125