ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. ย้ำ น้ำประปาสะอาดปลอดภัย พร้อมเพิ่มคลอรีนรับมือหน้าร้อน แนะประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

วันที่ 4 เม.ย. 2562

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนปีนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอากาศร้อนจะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ดังนั้น กปน. จึงเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามากขึ้นจากปกติเล็กน้อย ซึ่งปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะ กปน. มีกระบวนการผลิต และควบคุมอย่างรัดกุมตามแผนน้ำประปาปลอดภัย หรือ Water Safety Plan ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งกลิ่นคลอรีนนี้จะระเหยไป โดยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที
 
          นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ real time ทั่วพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 50 จุด ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งนี้ กปน. ขอให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างผักผลไม้ให้สะอาดด้วยน้ำประปา หมั่นล้างมือและดื่มน้ำที่สะอาด โดยยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคนตลอดหน้าร้อนนี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125