ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. แจ้งความคืบหน้า โครงการปรับปรุงท่อประปาระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร

วันที่ 3 เม.ย. 2562


          การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ภายใต้นโยบาย "Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ลดน้ำสูญเสียด้วยการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมซึ่งใกล้ครบอายุการใช้งานที่เสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในปี 2562 จะเปลี่ยนท่อประปาใหม่ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร ในพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 20%
 
          ซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนเป็นท่อประปาใหม่แล้ว นอกจากประชาชนจะมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว กปน. ยังเพิ่มความสุขให้ประชาชนในพื้นที่บริการด้วยน้ำประปาที่ไหลแรงขึ้น ไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปาบ่อย ๆ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการซ่อมท่อประปาได้ อีกทั้ง การเปลี่ยนท่อประปาใหม่ดังกล่าว จะช่วยลดอัตราการแตกรั่วของท่อประปา และน้ำสูญเสียเป็นจำนวนมาก เสริมเสถียรภาพความมั่นคงของน้ำประปา สาธารณูปโภคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
 
          สำหรับหน้าร้อนนี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำให้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

#การประปานครหลวง
#กปน.
#changeforbetter
#เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน
#ประปาเพื่อประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125