ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. เปิด 26 จุดจ่ายน้ำฟรี พร้อมรับมือภัยแล้ง 2562

วันที่ 3 เม.ย. 2562

          กปน.วางมาตรการรับฤดูแล้ง พร้อมให้บริการ 26 จุดจ่ายน้ำฟรีทั่วกรุง ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ยืนยัน กทม. และปริมณฑล ไม่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ในฐานะคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้วางแผนความร่วมมือบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง ปี 2562 กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและแรงดันน้ำอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้ แต่ กปน. ยังคงรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกพื้นที่ใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เพื่อช่วยให้มีน้ำไปถึงทุกภาคส่วน

          นายปริญญา กล่าวอีกว่า หน้าแล้งของทุกปีจะมีบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ดังนั้น กปน. จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในจังหวัดใกล้เคียง สามารถนำภาชนะ หรือรถบรรทุกน้ำของทางราชการมาขอรับน้ำประปาได้ฟรีที่จุดจ่ายน้ำประปาทั้ง 26 จุด ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ตามโปสเตอร์แนบ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line@ : @MWAthailand
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125