ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เข้าร่วม Workshop กับมูลนิธิใบไม้เขียว

วันที่ 8 ส.ค. 2554

          มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมอาเซียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "THE WORKSHOP ON ASEAN GREEN HOTEL STANDARD" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิต ธานี พัทยา โดยมีผู้แทนด้านการท่องเที่ยวจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน 9 ประเทศเข้าร่วมประชุม
          ทั้งนี้ นายปริญญา แน่นหนา ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ผอ.กฝน.) และ นายธัชษิต สกุลพอง วิศวกร 4 กอน. ฝพบ. เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "Water Efficiency in Hotel and Drinking Water Tap” โดยนำเสนอให้เห็นถึงการใช้น้ำประปาเชิงธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการคลินิกน้ำสะอาดและการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ในสถานประกอบการโรงแรมต่างๆ ที่ กปน.จัดทำขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และปริมาณขวดน้ำดื่มพลาสติกที่ใช้ให้ลดน้อยลง ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบาย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมูลนิธิใบไม้เขียวได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัตถุประสงค์หลักด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ใช้ร่างมาตรฐานโรงแรม สำหรับใช้งานเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพโรงแรมในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125