ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง พร้อมรับมือน้ำท่วม เตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ รองรับสถานการณ์

วันที่ 5 ส.ค. 2554

          การประปานครหลวง (กปน.) เฝ้าระวังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้วิกฤติ พร้อมให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและประชาชนที่ประสบภัย มั่นใจเตรียมสารเคมี และปรับระบบการผลิตน้ำรับมือได้
          นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เผยว่า จากสถานการณ์น้ำหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กปน. มิได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์น้ำ ขณะนี้ได้จัดเตรียมสารเคมีสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะ "สารส้ม” เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น และคลอรีน สำหรับฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเตรียมปรับระบบการผลิตน้ำประปาให้เหมาะสมกับภาวะน้ำหลากแล้ว นอกจากนี้ยังได้เตรียมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติคุณภาพน้ำดิบ ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้พร้อมแล้ว เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าคลองประปา ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
          นายวิสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 น. ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดที่ กปน. นำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตน้ำประปา วัดได้ 1,672 ลูกบาศก์เมตร/วินาที วัดระดับน้ำได้ 1.97 เมตร รทก. ซึ่งยังอยู่ในจุดที่ กปน. สามารถรับมือได้ เนื่องจาก กปน. มีระดับคันกั้นน้ำไว้ที่ 3.20 เมตร รทก. อย่างไรก็ตาม กปน. ยังคงเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามปริมาณน้ำ พร้อมเตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมระดับคันกันน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ถือได้ว่าปีนี้ กปน. มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่ จัดเจ้าหน้าที่และรถเคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ผลิตได้ยังคงได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก (WHO) ทุกประการ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125