ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. ทุ่ม 90 ล้าน เพิ่มความสุขประชาชน วางท่อประธานใหม่ ทดแทนท่อเดิมในถนนพระรามที่ 6 เพื่อให้น้ำประปาไหลแรงขึ้น

วันที่ 29 มี.ค. 2562

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. จะดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อประปาในถนนพระรามที่ 6 ช่วงตั้งแต่คลองสามเสน ถึงถนนศรีอยุธยา เนื่องจากท่อประปาเดิมในบริเวณดังกล่าวใกล้ครบอายุการใช้งาน ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกรั่ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำลดลง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 ซึ่งจะสามารถเสริมศักยภาพในการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา รองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น

          นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากจุดงานอยู่ในพื้นผิวจราจรของถนนพระรามที่ 6 ฝั่งขาเข้า (ฝั่งซอยสวนเงิน) ซึ่งระหว่างดำเนินการจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรจำนวน 2 ช่องทาง ติดกับเกาะกลาง เฉพาะในเวลากลางคืน รวมทั้งอาจมีการหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วง ทั้งนี้ กปน. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางและเวลาดังกล่าว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125