ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. เชิญชวนประชาชนประหยัดน้ำ เริ่มวันนี้...เริ่มที่เรา ยืนยันน้ำประปาเพียงพอตลอดหน้าร้อน

วันที่ 29 มี.ค. 2562

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เชิญชวนประชาชนร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เช่น ใช้ภาชนะรองน้ำระหว่างแปรงฟันแทนการเปิดน้ำทิ้งไว้ ลดการสูญเสียน้ำได้มากถึง 9 ลิตร ต่อ 1 นาที รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ช่วยลดการสูญเสียน้ำได้1,500 ลิตรต่อเดือน และหากประชาชนพบท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line @ ในชื่อ @MWAthailand ทั้งนี้ กปน. มีเอกสารคู่มือและสื่อรณรงค์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/MWAleaflet หรือติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. โทร. 02-504-0123 ต่อ 2539
 
          นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขอยืนยันว่า จะมุ่งมั่น ผลิต สูบจ่ายน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างเพียงพอและทั่วถึงตลอดหน้าร้อนนี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125