ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมลงนาม MOU กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 4 ส.ค. 2554

         วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 นี้ เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ และ พลโท อุดม พูลสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงระบบการบริการอ่านมาตรวัดน้ำและซ่อมระบบท่อประปา ของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย จำนวนกว่า 5,000 ห้อง ใน 8 พื้นที่ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณค่าน้ำประปาให้กับกองทัพ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125