ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมลงนาม MOU บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส

วันที่ 4 ส.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00น. ได้มีพิธีลงนาม "บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระเงินค่าน้ำประปา” ณ ห้องประชุม 613 ระหว่าง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และนายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำที่ค้างชำระเกินกำหนดในใบแจ้งหนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ โดยไม่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงานประปาสาขา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125