ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงจัดงาน KM Day เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร

วันที่ 4 ส.ค. 2554

        เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้” (KM Day) ประจำปี 2554 ซึ่ง กปน. ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีการจัดเก็บ และรวบรวมความรู้ที่สำคัญขององค์กรไว้ให้พนักงานได้นำไปศึกษา ประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อ กปน. ต่อไป ภายในงานมีการจัดแสดงซุ้มนิทรรศการการจัดการความรู้ การเสวนา หัวข้อ "ความรู้สู่การปฏิบัติการอย่างมีความสุข” การถ่ายทอดความรู้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมทั้งการนำเสนอการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ และการประกาศผลมอบรางวัลผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี 2554

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125