ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน.ปิดน้ำซ่อมท่อวันละ 400 จุดแนะผู้ใช้น้ำควรมีถังสำรองน้ำเหมือนใช้รถยังต้องมียางอะไหล่

วันที่ 30 พ.ย. 2552
 
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง ( กปน. ) แจ้งว่าปัจจุบันการให้บริการของ กปน. ได้ขยายออกไปมากขึ้นทุกปี ทำให้มีความยาวท่อประปาที่ต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหมดกว่า 30,000 กม. และต้องรับผิดชอบลูกค้าที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 1.9 ล้านราย คิดเป็นจำนวนผู้ใช้น้ำประมาณ 10 ล้านคน และเนื่องจากสภาพดินกรุงเทพฯ ทรุดตัวได้ง่ายมาก จึงทำให้แต่ละวัน กปน. ต้องมีภาระซ่อมท่อแตกท่อรั่วเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละประมาณ 400 กว่า จุด ทั้งบนดินและใต้ดิน ซึ่งการซ่อมท่อในแต่ละครั้งจำเป็นต้องปิดประตูน้ำ จนเป็นเหตุให้น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้
 
และจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในปีนี้ พบว่าส่วนใหญ่ไม่พอใจเรื่องน้ำประปาไม่ไหลโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้ามากที่สุด ซึ่งสาเหตุก็เนื่องมาจากการต้องเร่งรัดซ่อมท่อแตกรั่วที่เกิดขึ้นกระทันหันเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้าได้ แต่อย่างไรก็ตามการซ่อมท่อส่วนใหญ่ กปน. จะใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงเป็นอย่างช้าในกรณีที่ไม่มีปัญหายุ่งยากจึงขอให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นดังกล่าว
 
นางยิ่งลักษณ์ กล่าวว่าเพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้ใช้น้ำจึงควรมีที่เก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่น้ำไม่ไหลในปริมาณที่สามารถใช้ได้ประมาณ 6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยจะดีที่สุด ซึ่งการให้บริการประปาทั่วโลกต่างก็มีข้อกำหนดให้ผู้ใช้น้ำควรมีที่เก็บสำรองน้ำไว้ใช้เช่นกัน เปรียบเหมือนกับการใช้รถยนต์ที่รถทุกคันต้องมียางอะไหล่สำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน แม้อาจจะไม่เคยได้ใช้เลยก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ ก็พบว่าการให้บริการของ กปน. ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับที่พึงพอใจมากขึ้นทุกปี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125