ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง มอบน้ำดื่ม “ปาป้า” 50,000 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ

วันที่ 11 ก.ค. 2554

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” จำนวน 50,000 ขวด มูลค่า 2 แสนบาทให้แก่ พลตรี กฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือเบื้องต้น โดยก่อนหน้านี้ การประปานครหลวง ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ผ่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อนำไปช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554 แล้ว อย่างไรก็ดีแม้สถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มคลี่คลายลง แต่การประปานครหลวงยังคงห่วงใย ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125