ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงเซ็นสัญญา 1,132 ล้านบาท ขยายกำลังโรงงานผลิตน้ำบางเขน อีกวันละ 4 แสนลบ.ม.

วันที่ 5 ก.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.30 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ลงนามเซ็นสัญญา G-BK-8 กับ นายพีรพล เพ็ชรตระกูล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม หจก.สามประสิทธิ์ ก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำในโรงงานผลิตน้ำบางเขนเพื่อให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกวันละ 400,000 ลบ.ม. ตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8 วงเงิน 1,132 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 780 วัน รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต ให้มีระบบผลิตและบำรุงรักษาที่มั่นคง สมกับเป็นโรงงานผลิตน้ำที่ได้ระบบคุณภาพมาตรฐานไอเอสโอ 9001 เวอร์ชั่น 2008

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125