ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงมอบเงิน 5 หมื่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ

วันที่ 1 ก.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน นายอุลิช มากไมตรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง และนางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ พล.ต. กฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารบก จก.กร.ทบ. เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคเหนือ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125