ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ประชุม สำนักการโยธา หาข้อสรุปงานวางท่อประปา

วันที่ 24 มิ.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานประสานงานก่อสร้างวางท่อประปาระหว่าง การประปานครหลวง และ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หาข้อสรุปเรื่องงานวางท่อประปา อาทิ การปรับปรุงคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคฉบับปัจจุบัน เพื่อให้การวางท่อเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ประชาชนพึงพอใจ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125