ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ลงนาม UNDP สนับสนุนชุมชนอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 มิ.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม UNDP ชั้น 12 อาคาร United Nations นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และ นายยูชเว ชเว รักษาการผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการรวมใจรักษ์น้ำ” เพื่อสนับสนุนเงินทุนปีละ 5 ล้านบาท ให้กับชุมชนริมน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125