ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากจน

วันที่ 24 มิ.ย. 2554

          นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง แจ้งว่า พนักงานการประปานครหลวง ได้รวบรวมเงินบริจาคผ่าน "กระปุกออมสุข” ปีละ 2 ครั้ง เพื่อมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับยอดบริจาคในครั้งแรก รวมเป็นจำนวนเงิน 14,727.25 บาท (37 กระปุก) โดยได้มอบให้กับผู้ประสานงานมูลนิธิฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม จะรวบรวมเงินบริจาคอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ขอบคุณพนักงานผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในครั้งนี้มาด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125