ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง พัฒนาระบบไอทีสำหรับผู้รับจ้าง “เบิกปุ๊บ รู้ปั๊บ วันรับเงิน”

วันที่ 30 มิ.ย. 2554

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการในทุกๆ ด้านเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. ทุกกลุ่มเสมอมาตามนโยบายการบริหาร งาน"ประปาเพื่อประชาชน” โดยได้มีการนำระบบไอทีมาพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลายตั้งแต่การขอติดตั้งประปาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต การติดตั้งประปาใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง และเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำกว่า 20 ทางเลือก ล่าสุดได้มีการพัฒนาการรับเช็คสำหรับผู้ขายสินค้าหรือบริการ รวมถึงผู้รับจ้างงานของ กปน. ซึ่งไม่ต้องโทรสอบถามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเหมือนก่อน แต่สามารถติดตามเรื่องเบิกจ่ายเงินได้ด้วยตนเองว่าอยู่ในขั้นตอนใด รวมถึงกำหนดวันมารับเช็ค ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของ กปน. ทางเว็บไซต์ www.mwa.co.th ซึ่งไม่เพียงแต่จะอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าแล้ว ยังสร้างความโปร่งใสเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้ผู้รับจ้างพอใจที่ได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานของ กปน. อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งการรับเงินที่รวดเร็ว ตรงเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อคู่ค้า ทำให้เกิดแรงจูงใจในการร่วมงานกับ กปน. เช่น งานรับจ้างวางท่อ หรืองานซ่อมท่อประปาที่มีคุณภาพ รวดเร็วและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้น้ำอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125