ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาตากสิน พร้อมให้บริการชำระเงินแบบ Drive Thru ตามโครงการ 3จ "จอด จ่าย จร"

วันที่ 21 มิ.ย. 2554

          วันที่ 20 มิถุนายน 2554 สำนักงานประปาสาขาตากสิน พร้อมให้บริการชำระเงินแบบ Drive Thru ตามโครงการ 3 จ "จอด จ่าย จร" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาที่ค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน, ค่าไฟฟ้า ไม่เกินกำหนด, ค่าโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย AIS, ค่าบัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย และค่าผ่อนชำระบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮาส์

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125