ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขามีนบุรี พร้อมประกาศพื้นที่แรงดันน้ำสูงพื้นที่แรก อย่างเป็นทางการ

วันที่ 21 มิ.ย. 2554

          เพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา การประปานครหลวงจึงได้มีการดำเนินโครงการ CSR ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และบริหารจัดการแรงดันน้ำ ให้สามารถส่งจ่ายน้ำได้ถึงชั้นสองของที่พักอาศัยโดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำ ในชื่อโครงการ "พื้นที่แรงดันน้ำสูง"
          โดยพื้นที่เป้าหมายแรก ของ สำนักงานประปาสาขามีนบุรี คือ พื้นที่ DMA 53-02-04 ถนนนิมิตรใหม่ พื้นที่ดังกล่าวมีผู้ใช้น้ำอาศัยอยู่หนาแน่น มีหมู่บ้านจัดสรรถึง 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.พนาสนธิ์วิลล่า 2, ม.ลีลา โครงการ 1 และ 2, ม.เอกกวิน, ม.พนาสนธิ์วิลล่า 6, ม.พนาสนธิ์วิลล่า 7, ม.พนาสนธิ์วิลล่าอินทราวิว และม.รุ่งกิจวิลล์ รวมพื้นที่ที่สามารถรับรองแรงดันน้ำสูง ประมาณ 1.53 ตร.กม. จำนวนผู้ใช้น้ำ 1,700 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 51,000 ลบ.ม./เดือน
          สำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการ มีการติดตั้งประตูน้ำควบคุมแรงดัน (PRV) ซึ่งง่ายต่อการทดสอบปรับเพิ่มแรงดันน้ำ ควบคู่ไปกับการศึกษาผลแรงดันจากแบบจำลอง AQUIS 1.4 และระบบ SCADA ผลการทดสอบล่าสุด ณ เดือน เม.ย. 54 พบว่า แรงดันน้ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งพื้นที่ วัดได้ 16.90 เมตร
          โครงการนี้นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้น้ำประปาจากการที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ และประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดอัตราการแตกรั่วของท่อประปา และลดค่าใช้จ่ายของโรงสูบจ่ายในการเพิ่มแรงดันในพื้นที่อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125