ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ไปรษณีย์ดูงานควบคุมภายใน การประปานครหลวง

วันที่ 20 มิ.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 คุณสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (แผนและพัฒนา) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำโดย คุณพิษณุ วานิชผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกลยุทธ์ คุณนวลจันทร์ ไชยบัตร ผู้จัดการฝ่ายระบบการควบคุมภายใน พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการนำเสนอโครงสร้าง กระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายใน การนำระบบสารสนเทศมาพัฒนาระบบ พร้อมทั้งการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยมี คุณอรวรรณ สุไรมาน ผู้อำนวยการกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลการควบคุมภายใน ซึ่งคณะผู้ดูงานได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับ พร้อมทั้งชื่นชมผลการดำเนินงานของการประปานครหลวง ที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นถึง 4 ประเภทในปีที่ผ่านมา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125