ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่เยาวชน โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา จ.พิจิตร สนับสนุน Thailand 4.0

วันที่ 10 ก.ย. 2561

           นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี คุณนิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ คุณชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนในส่วนภูมิภาค ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย Digital MWA ของ กปน. อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125