ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
ประกาศ : 1 ก.ย. 61 (21.00 - 10.00 น.) กปน. บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจ ครั้งสุดท้าย น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลหลายพื้นที่

วันที่ 28 ส.ค. 2561

ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง แผนการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณคลองบางขวด

          การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 เมตร บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน และจะมีการบำรุงรักษาอีกเพียง 1 ครั้ง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ จำเป็นต้องปิดการจราจร บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจ ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทางจากเกาะกลาง และส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

>>>พื้นที่น้ำประปาไม่ไหล<<<

กรุงเทพมหานคร

  • เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตประเวศ เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง)

>>>พื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล<<<

กรุงเทพมหานคร

  • เขตลาดกระบัง

สมุทรปราการ

  • อำเภอบางบ่อ ตำบลเปร็ง ตำบลคลองนิยมยาตรา ตำบลคลองสวน ตำบลบางบ่อ ตำบลบางพลีน้อย ตำบลบ้านระกาศ
  • อำเภอบางพลี ตำบลบางโฉลง ตำบลราชาเทวะ ตำบลหนองปรือ ตำบลบางพลีใหญ่
  • อำเภอบางเสาธง ตำบลบางเสาธง ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย

          การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องโปรดแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

          อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

การประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125