ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เดินหน้าลงนาม MOU กทม. โครงการจ่ายน้ำประปาฯ ระยะที่ 3

วันที่ 9 พ.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 54 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. และ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. และ กทม. ในโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาเร่งด่วนในเขต กทม. ระยะที่ 3 ในพื้นที่ 16 เขต จำนวน 159 เส้นทาง โดยได้ร่วมลงทุน 250 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในเขต กทม. มีน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภคครบทุกครัวเรือน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125