ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ปรับปรุงอุโมงค์ช่วงแรกผ่านฉลุย

วันที่ 9 พ.ค. 2554

           เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.00 น. นายวชิรา จันทร์ชู กรรมการการประปานครหลวง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายวิทัย อาวุชานนท์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) พร้อมผู้บริหาร เดินทางไปสำนักงานสนามโครงการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำประปา (ใกล้ที่จอดรถบางซื่อ)เพื่อรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานปรับปรุงอุโมค์ในช่วงแรก ทั้งการเปลี่ยนประตูน้ำที่บ่อก่อสร้างสี่พระยา และการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปตามแผน ทั้งนี้กรรมการฯ ได้ฝากให้ทุกฝ่ายร่วมมือและประสานงานกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตลอดการปฎิบัติงาน จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังบ่อก่อสร้างสี่พระยา และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังบ่อก่อสร้างลาดหญ้า พบว่าด้านการจราจรไม่ส่งผลกระทบมากนัก และยังสามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125