ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
ประกาศ : ด่วนมาก! เลื่อนการเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา 16.30 น. งานตัดบรรจบบริเวณ ถ.ลาดพร้าวตัด ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

วันที่ 17 ส.ค. 2561

          เนื่องด้วย​การแก้ไขปัญหางานตัดบรรจบท่อประปาเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร​ บริเวณทางพิเศษฉลองรัช ถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนู​ธรรม ติดอุปสรรคซึ่งยากต่อการดำเนินงาน กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก และขอเลื่อนการเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา 16.30 น. โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนอินทราภรณ์ ถนนศรีวรา ทั้งสองฝั่ง
  • ซอยรามคำแหง 39 ฝั่งเลขคู่
  • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 64 ถึงซอยลาดพร้าว 122
  • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 65/1 ถึงซอยลาดพร้าว 101

          การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125