ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี บริการสังคม “วันแรงงานแห่งชาติ 2554”

วันที่ 4 พ.ค. 2554

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ซึ่งเป็นวันกรรมกรสากล และสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ที่จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน โดยในปีนี้ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ได้จัดรถน้ำเย็น จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยรถน้ำเย็นทั้ง 2 คัน ได้ร่วมขบวนไปพร้อมกับกลุ่มมวลชนในนามองค์การสภาลูกจ้างแรงงาน แห่งประเทศไทย และลูกจ้างผู้ใช้แรงงานจากบริษัทต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินเท้า ตั้งแต่ลาน พระบรมรูปทรงม้าจนถึงลานคนเมือง เพื่อบริการน้ำดื่มให้แก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนอย่างทั่วถึง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125