ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ร่วมงาน Cleaning Silom Together

วันที่ 4 พ.ค. 2554

            นายธนธรณ์ ธีระพงษ์ ผจ.สสท. เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมกิจกรรม Cleaning Silom Together We Can รวมกันเราทำได้ ที่ทางสำนักงานเขตบางรักได้จัดขึ้น โดยมีนายมนู สิทธิประศาสน์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าอาคาร ซีพี ทาวเวอร์ เพื่อร่วมกันทำความสะอาดสิ่ง สกปรกบนพื้นถนนสีลมภายหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125